Επωνυμία:   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΓΙΔΑΚΗ


Α.Φ.Μ.    051979662


Δ.Ο.Υ    Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Εδρα      ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,τκ 54624


Αριθμός ΓΕΜΗ  122254704000Εισαγωγή

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν τεθεί από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και ορίζουν τη σχέση μεταξύ επισκεπτών/χρηστών και της ιστοσελίδας www.sakoules-skoupas.gr/ («ιστοσελίδα»). Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν τους όρους χρήσεις προσεκτικά, ενώ αν υπάρχει διαφωνία με κάποιον από αυτούς, δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση της εν λόγω «ιστοσελίδας». Η χρήση της συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της. Η «ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης και των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, γι’ αυτό και ζητείται η ανάγνωση των όρων χρήσης σε κάθε επίσκεψη.

Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο της «ιστοσελίδας» δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί και αναδημοσιευθεί, σε καμία μορφή, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της «ιστοσελίδας». Είναι επιτρεπτή η εκτύπωση ή η ηλεκτρονική αποθήκευση του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» για προσωπική χρήση, απαγορεύεται όμως, με κάθε τρόπο, η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς. Οι επισκέπτες/χρήστες που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» οφείλουν:Αναστολή/Διακοπή υπηρεσιών

Η «ιστοσελίδα» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες, να θέτει εκτός λειτουργίας την «ιστοσελίδα», προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό να αποκατασταθούν τεχνικά προβλήματα.

Δεοντολογία χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας», μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, απρεπές ή παράνομο. Σε περίπτωση που η «ιστοσελίδα» λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί υλική ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» για:Ο χρήστης/επισκέπτης της «ιστοσελίδας» κατανοεί και αποδέχεται ότι η «ιστοσελίδα» δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η «ιστοσελίδα» και οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση), αποκλειστικά κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να αρνηθούν την ανάρτηση, δημοσίευση, καταχώρηση, μετακίνηση ή διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας». Επίσης, η «ιστοσελίδα» και οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να συμμορφώνεται προς τους κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/επισκέπτης δεσμεύεται να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία που αφορά τη μεταφορά δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Περιορισμός ευθύνης

Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για:Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα «ιστοσελίδα» περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες υπάρχουν προς διευκόλυνση του χρήστη, όπως η παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν προωθούνται εμπορικά από την «ιστοσελίδα» και για τον λόγο αυτό η τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Η «ιστοσελίδα» δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι άλλες ιστοσελίδες, που συνδέονται με αυτή, είναι ελεύθερες από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Επομένως, η «ιστοσελίδα» δεν είναι υπεύθυνη για την προστασία και την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους χρήστες/επισκέπτες, κατά την επίσκεψή τους σε αυτές τις ιστοσελίδες, δεδομένου ότι οι τελευταίες δεν καθορίζονται από τους όρους χρήσης της «ιστοσελίδας».

Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρκή, αδιάκοπη και ασφαλή πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στις άλλες ιστοσελίδες. Συνεπώς, σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αυτές τις ιστοσελίδες, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Η «ιστοσελίδα» περιέχει υλικό που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη, αλλά ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό προερχόμενο από παρατυπίες, παραλείψεις, λάθη και ανακρίβειες του περιεχομένου, που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη. Οι πληροφορίες αυτών των ιστοσελίδων μπορούν να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή και συχνά μπορεί να μην ισχύουν. Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενημέρωση, επικαιροποίηση και ισχύ των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές τις ιστοσελίδες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης έχει οικονομική ή εμπορική συναλλαγή με τρίτο μέρος, τότε αυτή η συναλλαγή θα είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης του τρίτου μέρους και όχι τους όρους χρήσης της «ιστοσελίδας». Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για την διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής της τελικής συναλλαγής.

Υλικό που υποβάλλεται στην «ιστοσελίδα»

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στην «ιστοσελίδα», ο χρήστης/επισκέπτης παραχωρεί αυτόματα στην «ιστοσελίδα» το δικαίωμα και την άδεια η τελευταία να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαραγάγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Ταυτόχρονα δε αναγνωρίζει ότι η «ιστοσελίδα» δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει το υποβληθέν υλικό.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)

Η «ιστοσελίδα» παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Στις περιπτώσεις εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας, η ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών.

Έτσι, η «ιστοσελίδα» υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με: α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο εκτέλεσης και διεκπεραίωσης της αγοραπωλησίας, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τον αρμόδιο παροχέα διαδικτύου (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτόν και μόνο.

Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα

Οι όροι χρήσης και κάθε τροποποίηση αυτών, καθώς επίσης και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτούς ή την τροποποίησή τους στο μέλλον, καθορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Για τυχόν δικαστικές διαφορές που εγείρονται σχετικά με τις υπηρεσίες και την εν γένει χρήση/επίσκεψη στην «ιστοσελίδα», αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, γεγονός το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και το δικαίωμα της χρήσης ή της απώλειας του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της «ιστοσελίδας». Ο ιδιοκτήτης της «ιστοσελίδας» ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της «ιστοσελίδας» από την έδρα του, στην Δράμα (Ελλάδα).

Επικοινωνία

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου:  info@sakoules-skoupas.gr.


Επιστροφές

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές στο κατάστημά μας εντός 1 μήνα από την αγορά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή προϊόντος επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sakoules-skoupas.gr ή στο 2310 222200.